top of page

Manon van Luling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens

Manon van Luling

Manonvanluling@gmail.com

www.manonvanluling.com 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Manon van Luling verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt

–  Voor- en achternaam

–  Geslacht

–  Geboortedatum

–  Adresgegevens

–  Telefoonnummer

–  E-mailadres

–  IP-adres

Eventuele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Manon van Luling verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Informatie met betrekking tot jouw fysieke en/of mentale gezondheid en/of voedingstoestand. 

Waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt:

Manon van Luling verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het afhandelen van jouw betaling

–  Je te kunnen bellen of e-mailen omdat dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

–  Om goederen en diensten aan te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Manon van Luling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaart door Manon van Luling

Manon van Luling hanteert het volgende bewaartermijn:

– Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Manon van Luling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Manon van Luling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

‍Manon van Luling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Manon van Luling gebruikt cookies enkel met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Manon van Luling cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website word je al geïnformeerd over deze cookies en word je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

– Google Analytics (zie privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

‍Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manon van Luling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Manon van Luling een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manonvanluling@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Manon van Luling jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Manon van Luling reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Manon van Luling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd

Manon van Luling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via manonvanluling@gmail.com 

bottom of page